anemon

Om du möter någon utan ett leende

ge bort ett av dina